(c

 
 
 

)

     
 

Rūgščių klasifikacija

 
     
 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas

Rūgšties protoningumas
 


Rūgšties gebėjimas atskelti tam tikrą protonų skaičių. Pavyzdžiui, HCl atskelia Cl- , H2SO4 atskelia SO42-  ir HSO42-

Rūgšties stiprumas


Nusakomas rūgšties disociacijos konstanta. Stiprios rūgštys - tai rūgštys, kurios vandeniniuose tirpaluose visiškai disocijuoja į jonus