(c

 
 
 

)

 
 

Pereinamieji elemetai ir jų savybės

 
 


  Varis ir jo junginiai
   Sidabras ir jo junginiai
   Cinkas ir jo junginiai
   Chromas ir jo junginiai

  Manganas ir jo junginiai
  Geležis ir jos junginiai


   Varis ir jo junginiai

  Cu gavimas

  1) CuSO4(aq) + Fe(k) ―> FeSO4(aq) + Cu(k)

  2) CuO(k) + H2(d) ―> Cu(k) + H2O(s) (t)
  

  Cu
Cheminės savybės

  1) Cu(k) + H2SO4(konc.)―> CuSO4(aq) + SO2(d) + 2H2O(s)

  2) Cu(k) + 4HNO3(konc.) ―> Cu(NO3)2(aq) + 2NO2(d) + 2H2O(s)

  3) 3Cul(k) + 8HNO3(prask.) ―> 3Cu(NO3)2(aq) + 2NO(d) + 4H2O(s)  

  4) 2Cu(k) + O2(d)―> 2CuO(k)

  5) Cu(k) + Cu(k) ―> 2CuCl2(k)

  6) CuCl2(k) + 3C(k) ―> 2CuCl(k)

  Junginių cheminės savybės

  1) CuCl(k) + 2NH3(d) ―> [Cu(NH3)2]Cl(aq)

  2) CuSO4(aq) + 2NaOH(konc.) ―> Cu(OH)2(k) + Na2SO4(aq)

  3) Cu(OH)2(k) ―> CuO(k) + H2O(s) (t)

  4) Cu(OH)2(k) + H2SO4(aq)―> CuSO4(aq) + 2H2O(s)

  5) Cu(OH)2(k) + 4NH3(d) ―> [Cu(NH3)4](OH)2(k)
 


  Sidabras ir jo junginiai

  Ag gavimas

  2AgNO3(aq) + Cu(k) ―> 2Ag(k) + Cu(NO3)2(aq)

  Ag Cheminės savybės

  1) 2Ag(k) + 2H2SO4(konc.) ―> AgSO4(aq) + SO2(d) + 2H2O(s)

  2) Ag(k) + 2HNO3(konc.) ―> AgNO3(aq) + NO2(d) + H2O(s)

  3) 3Ag(k) + 4HNO3(prask.) ―> 3AgNO3(aq) + NO(d) + 2H2O(d)

  Junginių cheminės savybės

  1) 2AgNO3(k) ―> 2Ag(k) + 2NO2(d) + O2(d) (t)

  2) Ag+ + X- ―> AgX(k) (X = Cl, Br, I)

  3) 2AgNO3(aq) + 2NaOH(aq) ―> AgO(k) + 2NaNO3(aq) + H2O(s)

  4) 2Ag2O(k) ―> 4Ag(k) + O2(d) (t)

  5) Ag2O(k) + 4NH3(d) + H2O(s) ―> 2[Ag(NH3)2]OH


  Cinkas ir jo junginiai  

  Zn gavimas

 
2ZnO(k) + C(k) ―> Zn(k) + CO2(d) (t)

  Zn cheminės savybės

  1) Zn(k) + 2HCl(aq) ―> ZnCl2(aq) + H2(d)

  2) Zn(k) + 2NaOH(aq) + 2H2O(s) ―> Na2[Zn(OH)4] + H2(d)

  3) 2Zn(k) + O2(d) ―> 2ZnO(k)

  Junginių cheminės savybės

  1) ZnO(k) + H2SO4(aq) ―> ZnSO4(aq) + H2O(s)

  2) ZnO(k) + 2NaOH(aq) + H2O(s) ―> Na2[Zn(OH)4]

  3) Zn(OH)2(k) + 2HNO3(aq) ―> Zn(NO3)2(aq) + 2H2O(s)

  4) Zn(OH)2(k) + 2NaOH(aq) ―> Na2[Zn(OH)4]


  Chromas ir jo junginiai

  Cr gavimas

  Cr2O3(k) + 2Al(k) ―> Al2O3(k) + 2Cr(k)

  Cr cheminės savybės 

  1) Cr(k) + 2HCl(aq) ―> CrCl2(aq) + H2(d)

  2) 4Cr(k) + 12HCl(aq) + 3O2(d) ―> 4CrCl3(aq) + 6H2O(s)

  Junginių cheminės savybės

  1) CrCl2(aq) + 2NaOH(aq) ―> Cr(OH)2(k) + 2NaCl(aq)

  2) Cr(OH)2(k) + 2HCl(aq) ―> CrCl2(aq) + 2H2O(s)

  3) Cr2(SO4)3(k) + 6NaOH(aq) ―> 2Cr(OH)3(k) + 3Na2SO4(aq)

  4) 2Cr(OH)3(aq) + 3H2SO4(aq) ―> Cr2(SO4)3(aq) + 6H2O(s)

  5) Cr(OH)3(aq) + KOH(aq) ―> K[Cr(OH)4](aq)

  6) 2Cr(OH)3(k) ―> Cr2O3(k) + 3H2O(s) (t)

  7) Cr2O3(k) + 6HCl(aq) ―> 2CrCl3(aq) + 3H2O(s)

  8) Cr2O3(k) + 2NaOH(aq) ―> 2NaCrO2(aq) + H2O(d) (sulydžius)

  9) CrO3(k) + 2KOH(aq) ―> K2CrO4(aq) + H2O(s)

  10) 2K2CrO4(aq) + H2SO4(aq) ―> K2Cr2O7(aq) + K2SO4(aq) + H2O(s)

  11) K2CrO4(aq) + BaCl2(aq) ―> BaCrO4(k) + 2KCl(aq)

  12) K2Cr2O7(aq) + 2KOH(aq) ―> 2K2CrO4(aq) + H2O(s)

  13) K2Cr2O7(aq) + 14HCl(aq) ―> 3Cl2(d) + 2KCl(aq) + 2CrCl3(aq) + 7H2O(s)


  Manganas ir jo junginiai

  Mn gavimas

  2MnO(k) + C(k) ―> 2Mn(k) + CO2(d) (t)

  Mn cheminės savybės

  Mn(k) + H2SO4(aq) ―> MnSO4(aq) + H2(d)

  Junginių cheminės savybės

  1) MnSO4(aq) + Ba(NO3)2(aq) ―> BaSO4(k) + Mn(NO3)2(aq)

  2) Mn(NO3)2(k) ―> MnO2(k) + 2NO2(d)

  3) MnO2(k) + 4HCl(aq) ―> MnCl2(aq) + Cl2(d) + 2H2O(s)

  4) K2SO3(aq) + 2KMnO4(aq) + 2KOH(aq) ―> 2K2MnO4(aq) + K2SO4(aq) + H2O(s)

  5) Mn2O7(k) + 2KOH(aq) ―> 2KMnO4(aq) + H2O(s)

  6) MnO4- + 8H+ + 5e- ―> Mn2+ + 4H2O  (rūgščioje terpėje)

  7) MnO4- + e- ―> MnO42- (šarminėje terpėje)

  8) MnO4- + 2H2O + 3e- ―> MnO2 + 4OH- (neutralioje terpėje)


  Geležis ir jos junginiai 

  Fe gavimas

  1) FeO(k) + C(k) ―> Fe(k) + CO(d) (t)

  2) Fe2O3(k) + 3CO(d) ―> 2Fe(k) + 3CO2(d) (t)

  Fe cheminės savybės 

  1) 4Fe(k) + 3O2(d) + 6H2O(s) ―> 4Fe(OH)3(aq)

  2) 2Fe(k) + 3Cl2(d) ―> 2FeCl3(aq)

  3) Fe(k) + H2SO4(aq) ―> FeSO4(aq) + H2(d)

  4) 2Fe(k) + 6H2SO4(konc.) ―> Fe2(SO4)3(aq) + 3SO2(d) + 6H2O(s)

  5) Fe(k) + 6HNO3(konc.) ―> Fe(NO3)3(aq) + 3NO2(d) + 3H2O(s) (t)

  Junginių cheminės savybės

  1) FeSO4(aq) + 2NaOH(aq) ―> Fe(OH)2(k) + Na2SO4(aq)

  2) Fe(OH)2(k) + H2SO4(aq) ―> FeSO4(aq) + 2H2O(s)

  3) Fe(OH)2(k) ―> FeO(k) + 2H2O(s) (t)

  4) 4Fe(OH)2(k) + O2(d) + 2H2O(s) ―> 4Fe(OH)3(k)

  5) 3FeCl2(aq) + 2K3[Fe(CN)6](aq) ―> Fe3[Fe(CN)6]2(k) + 6KCl(aq)

  6) 4FeS2 + 11O2(d) ―> 2Fe2O3(k) + 8SO2(d)  

  7) Fe2O3(k) + 3H2SO4(aq) ―> Fe2(SO4)3(aq) + 3H2O(s)

  8) FeCl3(aq) + 3NaOH(aq) ―> 4Fe(OH)3(k) + 3NaCl(aq)

  9) Fe(OH)3(k) + 3HCl(aq) ―> FeCl3(aq) + 3H2O(s)

  10) 2FeCl3(aq) + H2S(aq) ―> S(k) + 2FeCl2(aq) + 2HCl(aq)

  11) 4FeCl3(aq) + 3K4[Fe(CN)6] ―> Fe4[Fe(CN)6]3(k) + 12KCl(aq)