(c

 
 
 

)

 
 

Cheminių reakcijų skirstymas pagal oksidacijos laipsnio kitimą

 
   
Cheminė reakcija Reakcijos apibrėžimas Pavyzdys
Reakcija, vykstanti keičiantis atomų oksidacijos laipsniui
 

Reakcija, kurios metu elektronai pereina iš vienų atomų, molekulių ar jonų į kitus
 

     -2            0               0              -2            
H2S (k) + O2 (d) S (k) +
H2O (s)
-1            0                    -1              0
       2KI (aq) + Cl2 (d) 2KCl (aq)  + I2 (k)

Reakcija, vykstanti nesikeičiant oksidacijos laipsniui
Reakcija, kuriai įvykus kiekvieno atomo oksidacijos laipsnis lieka nepakitęs
 
2AlCl3 (aq) + 3Na2S (aq)  + 6H2O (s) 2Al(OH)3(k) + 3H2S (d) + 6NaCl (aq)

H2SO4 (aq) + NaOH (aq) NaHSO4 (aq) + H2O (s)