(c

 
 
 

)

 
 

Pagrindinės elektrolitinės disociacijos sąvokos

 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas Pavyzdžiai

Neelektrolitai
 

Medžiagos, kurių tirpalai arba lydalai nelaidūs elektros srovei
 
Daugiausiai organiniai junginiai - celiuliozė, metanas
Elektrolitai
Medžiagos, kurių tirpalai arba lydalai laidūs elektros srovei
 


Neorganinės ir organinės rūgštys, druskos, bazės -
KBr, CH3COOH, NaOH
 


Elektrolitinė disociacija
 

Elektrolitų skaidymasis į jonus jiems tirpstant vandenyje
 
NaCl ― Na+ + Cl-
 
HNO3 ― H+ + NO3-