(c

 
 
 

)

 
 

Fosfotas ir jo junginiai

 
 


  Fosforas
  Fosforo (IV) oksidas
  Ortofosforo (fosforo) rūgštis, arba ortofosfato rūgštis
 


   Fosforas P
  

 
Gavimas

  ca3(PO4)2(aq) + 3SiO2(k) + 5C(k) ―> 3CaSiO3(aq) + 5CO(d) + 2P(d)

  Cheminės savybės

  1) 4P(k) + 5O2(d) ―> 2P2O5(k)

  2) 4P(k) + 3O2(d) ―> 2P2O3(k) (trūkstant deguonies)

  3) 2P(k) + 5Cl2(d) ―> 2PCl5(k)

  4) 3Mg(k) + 2P(k) ―> Mg3P2(k)

  5) 3P(k) + 5HNO3(aq) + 2H2O(s) ―> 3H3PO4(aq) + 5NO(d)

  6) 4P(k) + 3KOH(aq) + 3H2O(s) ―> PH3(d) + 3KH2PO2(aq)


  Fosforo (IV) oksidas P2O5 (garuose - P4O10)

  Gavimas

  4P(k) + 5O2(d) ―> 2P2O5(k)

  Cheminės savybės

  1) P2O5(k) + H2O(s) ―> 2HPO3(aq)

  2) P2O5(k) + 3H2O(s) ―> 2H3PO4(aq)

  3) P2O5(k) + 3CaO(k) ―> Ca3(PO4)2(aq)

  4) P2O5(k) + 6NaOH(aq) ―> 2Na3PO4(aq) + 3H2O(s)

  P2O5(k) + 4NaOH(aq) ―> 2Na2HPO4(aq) + H2O(s)

  P2O5(k) + 2NaOH(aq) + H2O(s) ―> 2NaH2PO4(aq)

  5) P2O5(k) + 2HNO3(d) ―> 2HPO3(aq)+ N2O5(k)                                                               


  Ortofosforo (fosforo) rūgštis, arba ortofosfato rūgštis H3PO4

 
                      
 
Gavimas

  1) Ca3(PO4)2(k) + 3H2SO4(aq) ―> 3CaSO4(k) + 2H3PO4(aq)

  2) 3P(k) + 5HNO3(aq) + H2O(s) ―> 3H3PO4(aq) + 5NO(d)

  Cheminės savybės

)1) 3Ca(OH)2(k) + H3PO4(aq) ―> Ca3(PO4)2(aq) + 2H2O(s)

  Ca(OH)2(k) + H3PO4(aq) ―> CaHPO4(aq) + 2H2O(s)

  Ca(OH)2(k) + 2H3PO4(aq) ―> Ca(H2PO4)2(aq) + 2H2O(s)  

  2) 3Ag+(aq) + PO3-4(aq) ―> Ag3PO4(k)