(c

 
 
 

)

 
 

Rūgščių ir bazių teorijos

 
     
 
Teorija Teorijos esmė Pavyzdžiai
Arenijaus (Arrhenius) elektrolitinės disociacijos teorija  Rūgštys - tai junginiai, kurie disocijuodami vandenyje sudaro tik H+ katijonus.

Bazės - tai junginiai, kuriems disocijuojant vandenyje susidaro tik OH- jonai.

Rūgštis:
HCl (aq) -- H+ (aq) + Cl- (aq)


Bazė: NaOH (aq) -- Na+ (aq) + OH- (aq)
 
 Protolitinė Brionstedo (Brönsted) ir Lorio (Laury) teorija

Rūgštys - tai junginiai, kurie vykstant reakcijai atiduoda protonus (protonų donorai)

Bazės - tai junginiai, kurie šioje reakcijoje prisijungia protonus (protonų akceptoriai)

   
    HCl
(aq) + NH3 (aq) -- NH4 + (aq) + Cl- (aq)
 
 rūgštis        bazė                rūgštis            bazė

 
Solvolizės teorija

Rūgštys - tai junginiai, kurie disocijuodami sudaro tokius pačius katijonus kaip ir disocijuojant tirpikliui

Bazės - tai medžiagos, kurioms disocijuojant, susidaro tokie pat anijonai kaip ir disocijuojant tirpikliui

Tirpiklio disociacija
2NH3 (aq) -- NH4 + (aq) + NH2- (aq)

Neutralizacijos reakcija
NH4Cl (aq) + NaNH2 (aq) 2NH3 (aq) + NaCl(aq)

Luiso (Lewis)
teorija

Rūgštys - tai jonai ar neutralios molekulės, kurie gali prisijungti vieną ar keletą elektronų porų

Bazės - tai jonai ar neutralios molekulės, kurie gali atiduoti elektronų poras