(c

 
 
 

)

 
 

Elektroniniai efektai

 
 
Efektas Efekto apibrėžimas Pastabos

Indukcijos efektas

Elektronų tankio poslinkis nuo vieno atomo prie kito dėl poliarizacijos
 

Mezomerijos efektas
elektronų persiskirstymas molekulėje; dėl to molekulė (kai kurie radikalai ir karbono jonai) tampa patvaresni. Efektas ypač svarbus konjuguotoms sistemoms. t.y. molekulėms, kuriose viengubuoju ryšiu perskirti molekulės dvigubieji ryšiai, arba junginiams, turintiems CO grupę