(c

 
 
 

)

     
 
 

Cheminių reakcijų skirstymas pagal pradinių medžiagų ir reakcijos produktų skaičių ir sudėtį

 
     
 
Cheminė reakcija Reakcijos apibrėžimas Pavyzdys

Skilimo reakcijos
 

Reakcija, kurios metu iš vienos pradinės medžiagos susidaro kelios naujos medžiagos
 

2HgO (k) 2Hg (s) + O2 (d)

Pavadavimo reakcija
Reakcija, vykstanti tarp vieninės ir sudėtinės medžiagos, kai vieninės medžiagos atomai pakeičia vieno iš sudėtinės medžiagos elementų atomus
 
Fe (k) + CuSO4 (aq) FeSO4 (aq) + Cu (aq)

Mainų reakcija

Reakcija, kurios metu dvi reaguojančios medžiagos pasikeičia savo sudėtinėmis dalimis ir susidaro dvi naujos medžiagos
 
2AgNO3 (aq) + H2SO4(aq) Ag2SO4 (aq) + 2HNO3 (aq)
 Jungimosi reakcija
Reakcija, kai iš dviejų arba kelių reaguojančių medžiagų susidaro viena nauja medžiaga
 
HCl (aq) + NH3 (d) NH4 Cl (k)