(c

 
 
 

)

 
 

Kai kurių rūgščių ir druskų nomenklatūra

 
     
 
Rūgšties pavadinimas Rūgšties formulė Rūgšties liekana Druskų formulė Druskos pavadinimas

Nitrito rūgštis
 
HNO2 NO2- KNO2 Kalio nitritas

Nitrato (azoto) rūgštis
 
HNO3 NO3- KNO3

Kalio nitratas


Vandenilio bromido rūgštis
 
HBr Br - KBr

Kalio bromidas


Vandenilio jodido rūgštis
 
HI I- KI

Kalio jodidas


Ortosilikato rūgštis
 
H2SiO3 SiO32- K2SiO3

Kalio ortosilikatas


Permanganato rūgštis
 
HMnO4 MnO4- KMnO4

Kalio permanganatas


Manganato rūgštis
 
H2MnO4 MnO42- K2MnO4 Kalio manganatas

Sulfato (sieros) rūgštis
 
H2SO4 SO42-
HSO4-
K2SO4
KHSO4
Kalio sulfatas
Kalio vandenilio sulfatas
Sulfito rūgštis H2SO3 SO32-
HSO3-
K2SO3
KHSO3

Kalio sulfitas
Kalio vandenilio sulfitas
 
Vandenilio sulfido rūgštis H2S S2-
HS-
 
K2S
KHS
Kalio sulfidas
Kalio vandenilio sulfidas
Karbonato (anglies) rūgštis H2CO3 CO32-
HCO3-
K2CO3
KHCO3

Kalio karbonatas
Kalio vandenilio karbonatas
 

Ortofosfato (ortofosforo) rūgštis
 
H3PO4
PO43-
HPO42-
H2PO4-
 
K3PO4
K2HPO4
KH2PO4
Kalio ortofosfatas
Dikalio vandenilio ortofosfatas
Kalio divandenilio ortofosfatas

Metafosfato rūgštis (fosforo metarūgštis)
 
HPO3 PO3- KPO3 Kalio metafosfatas

Hipochlorito rūgštis
 
HClO ClO- KClO Kalio hipochloritas

Chlorito rūgštis
 
HClO2 ClO2- K2ClO2 Kalio chloritas

Chlorato rūgštis
 
HClO3 ClO3- KClO3 Kalio chloratas

Perchlorato rūgštis
 
HClO4 ClO4- KClO4 Kalio perchloratas

Vandenilio chlorido (druskos) rūgštis
 
HCl Cl- KCl Kalio chloridas

Chromato rūgštis
 
H2CrO4
CrO42-
 

K2CrO4
 
Kalio chromatas

Chromito rūgštis
 
HCrO2 CrO2- KCrO2 Kalio chromitas

Dichromato rūgštis
 
H2Cr2O7
Cr2O72-
 

K2Cr2O7
 
Kalio dichromatas