(c

 
 
 

)

     
 

Rūgščių savybės

 
     
 
Cheminė reakcija Pavyzdžiai


  Poveikis indikatoriams

 Indikatorius

Neutralus tirpalas

Rūgštinis tirpalas

 Lakmusas

 

 

 Metiloranžinis

 

 

 Fenolftaleinas

 

 

 Reakcija su metalais, esančiais aktyvumo eilėje kairiau vandenilio 

Mg (k) + 2HCl (aq) → MgCl2 (aq)  + H2 (d)

 Reakcija su bazėmis ir baziniais oksidais

2KOH (aq) + H2SO4 (prask.) K2 SO4 (aq) + 2H2O (s)

 Reakcija su druskomis

Na2CO3 (aq) + 2HCl (aq) 2NaCl (aq) + H2O (s) + CO2 (d)