(c

 
 
 

)

 
 

Pagrindinės tirpalų sąvokos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas Matematinė išraiška

Tirpalas

Vienalytė sistema, sudaryta iš dviejų ar daugiau komponentų (sudedamųjų dalių) ir jų sąveikos produktų
 
 

Tikrasis tirpalas Tirpalas, sudarytas iš molekulės dydžio dalelių (~ 10 Å, arba 10-10 m)

 

 

Tirpumas

Medžiagos savybė tirpti vandenyje ar kitame tirpiklyje
 

Tirpumo koeficientas

Medžiagos masė, kuri gali ištirpinti 100 g tirpiklio
 
 

Sotusis tirpalas

Tirpalas, esantis termodinaminėje pusiausvyroje su tirpiniu; sočiajame tirpale negali daugiau ištirpti medžiagos
 
 

Kristalizacija

Medžiagos išsiskyrimas iš tirpalo pažeminus temperatūrą arba padidinus tirpalo koncentraciją
 
 

Tirpinio molinė dalis

Bedimensis dydis, lygus tirpinio molių ir visų tirpale esančių medžiagų molių sumos santykiui
 
xi = ni / Σni

Tirpinio masės dalis

Bedimensis dydis, lygus tirpinio masės ir visos tirpalo masės santykiui
 
ωi = mi / mtirpalo

Molinė koncentracija

Fizikinis dydis, lygus medžiagos komponento kiekio ir tirpalo tūrio santykiui
 
ci = ni / Vtirpalo