(c

 
 
 

)

   

Arenijaus elektrolitinės disociacijos teorija

 
Teorijos teiginiai Pavyzdys
1. Tirpstant elektrolitams vandenyje jie skyla (disocijuoja) į jonus, turinčius teigiamą ir neigiamą krūvį


NaOH
    teigiamas Na+
              neigiamas  OH-

H2SO4     teigiamas H+ 
                                    
neigiamas  SO42- ;  HSO4-
 

2. Jonai, veikiami elektros srovės, juda: teigiamo krūvio jonai katodo link, neigiamo krūvio jonai anodo link
                                 Katijonas          Anijonas
 
       NaOH                          Na+                    OH-
 
        H2SO4                    H+                             SO42- ;  HSO4-
 
3. Disociacija - grįžtamasis reiškinys: t.y. vienu metu molekulės skyla į jonus (disocijuoja) ir jonai jungiasi į molekules


NaOH
Na+ + OH-
   H2SO4 H+  + HSO4-
 
HSO4-
H+  + SO42-