(c

 
 
 

)

     
 

Laboratoriniai darbai su dujomis

 
 
  Prietaisas Naudojimas Prietaisas Naudojimas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kipo (Kipp) aparatas
5-6

Dujoms (H2S, H2, CO2) gauti vei-kiant kietas me-džiagas rūgštimis


Lengvesnėms už orą dujoms rinkti

 

Taip surenkamos H2, NH3 dujoms


Dujų, sunkesnių už orą, rinkimas


Taip surinkamos CO2, Cl2, H2S ir kt. dujos


Dujų rinkimas išstumiant vandenį 

Dujų, netirpstančių vandenyje (O2, CO, NO), rinkimas. Negalima sirunkti dujų, tirpstančių vandenyje (HCl, NH3, Cl2 ir kt.)