(c

 
 
 

)

     
 

Cheminio ryšio tipai

 
 
 
Ryšys Apibūdinimas Ryšio susidarymo schema Junginių pavyzdžiai

Kovalentinis

Ryšį sudaro bendros elektronų poros


Žr. "Kovalentinio ryšio susidarymas"

 

 

Kovalentinis nepolinis

 


Ryšio elektronų debesis išsidėstęs erdvėje simetriškai abiejų atomų atžvilgiu

 


 
O2, CO, N2


Kovalentinis polinis
       

      

Ryšio elektronų debesis pasislinkęs į elektriškai neigiamesnio atomo pusę H2O, HF, N2O5

Joninis  


 
Ryšis atsiranda dėl elektrostatinės traukos tarp priešjonių

                          
 

LiF, BeF2, CaCl2

Metališkasis

 Ryšis tarp teigiamųjų jonų, atsirandantis dėl suporuotų elektronų
 

Dėl mažos jonizacijos energijos elektronai metale netenka ryšio su atskirais atomais ir sudaro elektronų debesį

  Visi metalai

Vandenilinis

Tarpmolekulinis ryšys tarp vandenilio atomo ir elektriškai neigiamesnio elemento (CH3COOH)2,
(HF)2

Van der Valso ryšys

Tarpmolekulinis ryšys atsirandantis dėl molekulių, turinčių pastovų ar indukuotą dipolį, sąveikos
       C6H5Cl, PCl3