(c

 
 
 

)

 
 

Kovalentinio ryšio susidarymas

 
 
Mechanizmas Apibrėžimas Pavyzdys

Bendros elektronų poros susidarymas

Kiekvienas atomas atiduoda po vieną elektroną į bendrą elektronų porą 

Donorinis-akceptorinis
Vienas atomas (donoras) atiduoda "bendram naudojimui" elektronų porą, o kitas atomas (akceptorius) - laisvą orbitalę