(c

 
 
 

)

 
 
 

Cheminių reakcijų skirstymas pagal grįžtamumą

 
     
 
Cheminė reakcija Reakcijos apibrėžimas Pavyzdys

Grįžtamoji reakcijos
 

Reakcija, kuri esamomis sąlygomis vyksta tuo pačiu
metu tiesioginė ir atgaline kryptimi
 

3H2 (d) + N2 (d) ― 2NH3 (d)

Br2 (d) + H2O (s) ― HBrO (aq) + HBr (aq)

Negrįžtamoji reakcija
Reakcija, kuri esamomis sąly-gomis vyksta iki galo, t.y. kol visos pradinės reaguojančios medžiagos pavirsta reakcijos produktais
2H2 (d) + O2 (d) ― 2H2O (s)

CH4 (d) + 2O2 (d) ― CO2 (d) + 2H2O (s)