(c

 
 
 

)

     
 

Karboksirūgštys ir jų junginiai

 
     
  Sočiosios monokarboksirūgštys
Karboksirūgščių funkciniai dariniai
Riebalai
 

  Sočiosios monokarboksirūgštys CnH2nO2

                           

  Gavimas

 1) 5RCH2OH + 4KMnO4 + 6H2SO4 ―> 5RCOOH + 2K2SO4 + 4MnSO4 + 11H2O

 2) RCH=O + 2Cu(OH)2 ―> RCOOH + Cu2O + 2H2O

 3) RCOONa + HCl ―> RCOOH + NaCl

 
4) RCCl3 + 2H2O ―> RCOOH + 3HCl

  Cheminės savybės

 1) 2RCOOH + Mg ―> (RCOO)2Mg + H2
     
 2) 2RCOOH + CaO ―> (RCOO)2Ca + H2O
 
             
 3)
RCOOH + NaOH ―> RCOONa + H2O

 
4) RCOOH + NaHCO3 ―> RCOONa + H2O + CO2
 
 5) R―CH
2COOH + Br2 ―> R―CHBr―COOH + HBr

 6)
HCOOH ―> CO + H2O (H2SO4)

 7)
HCOOH + Ag2O ―> 2Ag + CO2 + H2O


Karboksirūgščių funkciniai dariniai R―CO―X   

    

 Gavimas

 1) RCOOH + PCl5 ―> RCOCl + POCl3 + HCl
 
 
2) 2RCOOH ―> R―CO―O―CO―R + H2O

 3) RCOOH + HOR′ <―> RCOOR + H2O

 Cheminės savybės

 
1) RCOX + H2O ―> RCOOH + HX (X =OCOR, Cl, OR′, NH2)
 

  2)
RCOOR′ + NaOH ―> RCOONa + R′OH


 Riebalai 

 

Cheminės savybės

 
1)
 
 

 2)