(c

 
 
 

)

   
 

Vandenilio peroksido gavimas

 
     
 
Cheminė reakcija Pavyzdys


  Bario peroksido reakcija su praskiesta sieros rūgštimi


BaO2 (k) +
H2SO4 (aq) BaSO4 (aq) + H2O2 (aq)
 

  Peroksosulfato rūgšties reakcija su vandeniu


H2S2O8 (aq) +
2H2O (s)
2H2SO4 (aq) + H2O2 (aq)
 

  Ozono reakcija su vandeniu

O3 (d) + 2H2O (s) O2 (d) + H2O2 (aq)

 Reakcija, vykstanti vandenį veikiant elektros išlydžiu

2H2O (s) H2O2 (aq) + H2 (d)