(c

 
 
 

)

 
     
 

Neorganinių junginių klasių tarpusavio ryšys