(c

 
 
 

)

     
 

Indai

 
     

Kolbos

 
  Tipas Naudojimas Tipas Naudojimas  


Apvaliadugnės
 

Reagentams kaitinti, organinėje sintezėje, perkristalizavimui, distiliavimui

Matavimo

Norimos koncentracijos tirpalams paruošti

Plokščiadugnės

Distiliuotam vandeniui ir tirpalams laikyti (eterių tirpalus galima užkimšti tik kamštiniai kamščiais)

Viurco
(Wurtz)

Klaizeno
(Kleisen)

Distiliavimui vakuume, dujoms gauti


Kūginės, arba Erlenmejerio (Erlenmeyjer)

Titravimui, tirpalams laikyti, mišiniams atskirti dekantavimo būdu

Bunzeno (Bunsen)

Filtravimui vakuume
 

Piltuvai

 
Tipas Naudojimas Tipas Naudojimas


Piltuvai


Skysčiams filtruoti ir perpilti


Dalijamieji

Ekstrahavimui, vienas kitame netirpstan-tems skysčiams perskirti


Lašinamieji


Reagentams lašinti į reakcijos mišinį


Biuchnerio (Buchner)

Filtravimui vakuume
 

Matavimo indai

 


Matavimo cilindras


 

Apytiksliam skysčių tūrių matavimui


Menzūra


Apytiksliam skysčių tūrių matavimui


Pipetės

  

Tiksliam santykinai mažam skysčio tūriui matuoti

Biuretės

Tiksliam skysčių tūriui matuoti; dažniausiai naudojamos chemi-nėje analizėje