(c

 
 
 

)

 
 

Sotieji  angliavandeniliai

 
 


  Alkanai (PowerPoint pristatymas)
  Cikloalkanai (PowerPoint pristatymas)
  


   Alkanai CnH2n+2

  CH4 - metanas    CH3 CH3 - etanas   CH3 ― CH2 CH3- propanas  CH3 ― CH2― CH2 CH3- butanas

 - izobutanas (2-metilpropanas)  

             

       

 - šakotoji grandinė    C ― C ― C ― C - linijinė grandinė

 Sočiųjų angliavandenilių radikalai:

  CH3 metilas   CH3 ― CH2 etilas    CH3 ― CH2― CH2 propilas 

 

 - izopropilas

 
 
Gavimas

 1) CH3COONa + NaOH ―> CH4(d) + Na2CO3 (d) (t)

 2) CH3 ― CH = CH2 + H2 ―> CH3― CH2― CH3 (t, Ni)

 3) 2RBr + 2Na ―> R ― R + 2NaBr (R = CnH2n+1)

  Cheminės savybės

 1) R ― H + X2 ―> R ― X + HX (X = Cl, Br) (hν)

 2)  R ― H + HNO3(prask.) ―> R ― NO2 + H2O (t)

 3) CH3― CH2― CH2― CH3 ―> CH3― CH― CH3 (AlCl3)
                                                   |
                                                   CH3 

  4) C8H18 ―> C4H10 + C4H8 (krekingas) (t)

  5) 2CH4 ―> C2H2 + 3H2 (t)

  6) CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 ―> nCO2 + (n+1)H2O


  Cikloalkanai CnH2n

          

  ciklopropanas     ciklobutanas        cikloheksanas

  Gavimas

  1) Br ― (CH2)n―Br + Mg ―> CnH2n + MgBr2

  2)

  Cheminės savybės

 1)

 2) C6H12 ―> C6H6 + 3H2 (t, Ni)