(c

 
 
 

)

 
 

Kovalentinio ryšio tipai

 
 
 
Ryšys Ryšio apibrėžimas Pavyzdys

δ - ryšys

Ryšys, susidarantis iš dalies susiklojus atomų orbitalėms, esančioms tuos atomus jungiančioje tiesėje
 
H3C   CH3

∏ - ryšys

Ryšys, susidarantis susiklojus atomų orbitalėms, esančioms šalia tuos atomus jungiančios tiesės
 
H2C = CH2