(c

 
 
 

)

   
 

Pagrindinės cheminės kinetikos sąvokos

 
 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas


 Cheminės reakcijos  greitis
 

Vienos iš reaguojančių medžiagų koncentracijos pakitimas per laiko vienetą


Elementarioji reakcijos stadija
 
Reakcija kuri vyksta betarpiškai susidūrus molekulėms arba joms skylant

Cheminių reakcijų mechanizmas

Elementariųjų stadijų visuma (nustatoma eksperimento būdu)

 

Aktyvacijos energija
 

Energija, kurią reikia suteikti molekulėms, kad jos galėtų dalyvauti cheminėje reakcijoje
 
Katalizatorius
Medžiaga, keičianti cheminės reakcijos greitį, bet pati chemiškai nekintanti
 

Katalizinė reakcija

 

Reakcija, vykstanti esant katalizatoriui
 

Reakcijos greičio konstanta
 
Cheminės reakcijos greitis, kai visų reaguojančių medžiagų koncentracijos lygios lygios 1 mol/l
Homogeninė katalizė
Katalizė, kai reaguojančių medžiagų ir katalizatoriaus fazė yra tokia pati
 
Heterogeninė katalizė
Katalizė, kai reaguojančių medžiagų ir katalizatoriaus yra skirtingų fazių
 

Inhibitorius
 
Medžiaga, stabdanti reakciją

Promotorius
 
Medžiaga, didinanti katalizatoriaus aktyvumą ir atrankumą

Fermentai

Biokatalizatoriai - baltymai, kuriems dalyvaujant vyksta sudėtingi cheminiai procesai augaluose ir gyvūnų organizmuose
 

Cheminė pusiausvyra

Tokia reaguojančių medžiagų būsena, kurios metu tiesioginė ir atvirkštinė reakcija vyksta vienodu greičiu