(c

 
 
 

)

 
 

Silicis ir jo junginiai

 
 


  Silicis
  Silicio (IV) oksidas, arba silicio dioksidas
 


   Silicis Si

  Gavimas

  1) SiO2(k) + 2Mg(k) ―> Si(k) + 2MgO(k) (t)

  2) SiO2(k) + 2C(k) ―> Si(k) + 2CO(d) (t)
  

 
Cheminės savybės

  1) Si(k) + 2F2(d) ―> SiF4(d)

  2) Si(k) + O2(d) ―> SiO2(d)

  3) 2Mg(k) + Si(k) ―> Mg2Si(k) (t)

  4) Si(k) + 2NaOH(aq) + H2O(s)―> Na2SiO3(aq) + 2H2(d)

  5) 3Si(k) + 4HNO3(aq) + 18HF(aq) ―> 3H2[SiF6] + 4NO(d) + 8H2O(s)


  Silicio (IV) oksidas, arba silicio dioksidas SiO2

  Gavimas

  Na2SiO3(aq) + 2HCl(aq) ―> SiO2(k) + 2NaCl(aq) + H2O(s) (t)

  Cheminės savybės

  1) CaO(k) + SiO2(k) ―> CaSiO3(k)

  2) SiO2(k) + 2NaOH(aq) ―> Na2SiO3(aq) + H2O(d) (sulydžius)

  3) SiO2(k) + K2CO3(aq) ―> K2SiO3(aq) + CO2(d) (sulydžius)

  4) SiO2(k) + 4HF(aq) ―> SiF4(d) + 2H2O(s)