(c

 
 
 

)

 
 

Deguonis ir jo junginiai

 
 


  Deguonis
  Ozonas
  Oksidai
 


   Deguonis  

 
Gavimas

  1) 2KMnO4(k) ―> K2MnO4(k) + MnO2(k) + O2(d) (kaitinant)

  2) 4K2Cr2O7(k) ―> 4K2CrO4(k) + 2Cr2O3(d) + 3O2(d) (kaitinant)

  3) 2KClO3(k) ―> 2KCl(k) + 3O2(d) (kaitinant)

   Cheminės savybės

  1) 4X + mO2 ―> 2X2Om (metalas arba nemetalas)

  2) 4NH3(d) + 3O2(d) <―> 2N2(d) + 6H2O(s)

  3) 2CuS(k) + 3O2(d) ―> 2CuO(k) + 2SO2(d)                                                                                                                                                  


  Ozonas O3
 

  Gavimas

  3O2(d) <―> 2O3(d) (elektros išlydyje)

  Cheminės savybės

  1) 2KI(aq) + O3(d) + H2O(s) ―> I2(k) + O2(d) + 2KOH(aq)

  2) 3PbS(k) + 4O3(d) ―> 3PbSO4(k)
                                                                  


  Oksidai XmOn
                         

 
Gavimas

  1) Cu(OH)2(k) <―> CuO(k) + H2O(s) (kaitinant)

  2) H2SiO3(k) ―> SiO2(k) + H2O(s) (kaitinant)

  3) 2Pb(NO3)2(k) ―> 2PbO(aq) + 4NO2(d) + O2(d) (kaitinant)

  Cheminės savybės

)1) CaO(k) + H2O(s) ―> Ca(OH)2(aq)

  2) BaO(k) + SiO2(k) <―> BaSiO3(k)

  3) Al2O3(k) + 3SO3(d) ―> Al2(SO4)3(k)

  4) FeO(k) + H2SO4(aq) ―> FeSO4(aq) + H2O(s)

  5) CO2(d) + Ca(OH)2(aq) ―> CaCO3(k) + H2O(s)

  6) 3CuO(k) + 2NH3(d) ―> 3Cu(k) + N2(d) + H2O(s) (kaitinant)

  7) P2O5(k) + 5C(k) ―> 2P(k) + 5CO(d) (kaitinant)