(c

 
 
 

)

     
 

Vidutinis vandenilinio ryšio ilgis

 
     
  Ryšys Junginio tipas Vidutinis igis, nm Ryšys Junginio tipas Vidutinis igis, nm

O ― HO
J
Neorganinės
rūgštys
 
0,255 O ― HN Visi junginiai 0,280

Organinės
rūgštys
 
0,263 N― HO Amonio druskos 0,288

Fenoliai
 
0,267 N― HN Visi junginiai 0,310

Alifatiniai
alkoholiai
 
0,274 N― HF Visi junginiai 0,278

Hidroksidai
 
0,282 N― HCl Visi junginiai 0,321