(c

 
 
 

)

 
 

Oksidacijos-redukcijos reakcijos

 
   
Cheminė reakcija Reakcijos apibrėžimas Pavyzdys
Tarpmolekulinė
 

Reakcija vyksta keičiantis skirtingų molekulių atomų oksidacijos laipsniui; tai reakcija tarp oksidato-riaus ir reduktoriaus
 

  -2             +4                  0                         
2H2S (k) +
H
2SO3 (aq) 3S (k) + 3H2O (s)

          +2                     -1                 +2,5                         -2     
  2Na2S2O3 (aq) + H2O2(d) Na2S4O6 (aq) + 2NaOH(aq)

Vidinė
(intramolekulinė)

Reakcija vyksta keičiantis tos pačios molekulės įvairių atomų oksidacijos laipsniui

 

       -3      +6                 0              +3
    2(NH4)2CrO7 (k. N2 (d) + Cr2O3 (k) +  4
H2O (s)
 
                    +5-2                    -1              0
                  
2KClO3 (k)  → 2KCl (k) + 3O2 (d)


Disproporcionavimo

Reakcija vyksta didėjant ar mažėjant tuo pačiu metu ir to paties ele-mento atomų oksida-cijos laipsniui

                       +1                      +5                      -1
                 3NaClO
(aq) 3NaClO (aq) + 2NaCl (aq)
                 +3                 
+5                 +2   
             3HNO2(aq)
  HNO3(aq) + 2NO (d) +
H2O (s)
                                  +5       +4      +6
                                  2UFUF4 + UF6