(c

 
 
 

)

 
 

Cheminio ryšio tipai

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas Formulė Pavadinimas Formulė

Alebastras (min.)

CaSO4 2H2O

Gipsas (min.) CaSO4 2H2O

Alūnas

KAl(SO4)2 12H2O

Glauberio druska

Na2SO4 10H2O

Amoniakas

NH3 (aq)

Kalcinuotoji soda

Na2CO3

Amonio salietra

NH4NO3

Kalio salietra

KNO3

Apatitas (min.)

3Ca3(PO4)2 Ca(F, Cl)2

Kalkių vanduo

Ca(OH)2 (aq)

Azuritas (min.) 2CuCO3 Cu(OH)2 Kalomelis Hg2Cl2
Baltoji magnezija MgCO3 arba 3MgCO3
Mg(OH)2 3H2O
Kaolinas (min.) Al2O3 2SiO2 2H2O
Karališkasis vanduo konc. HNO3 ir konc. HCl
mišinys (1:3)
Berlyno mėlynasis Fe4[Fe(CN)6]3 Karborundas SiC
Bertoleto druska KClO3 Kaustinė soda NaOH
Boksitas (min.) Al2O3 2H2O Klintis CaCO3
Boraksas Na2B4O7 10H2O Korundas (min.) Al2O3
Chromo alūnas KCr(SO4)2 12H2O Kreida, marmuras CaCO3
Cinoberis (min.) HgS Liapis(as) AgNO3
Čilės salietra NaNO3 Limonitas (min.)
(rausvoji geležies rūda)
2Fe2O3 3H2O
Dolomitas CaCO3 MgCO3 Linksminančiosios dujos N2O
Dvigubasis superfosfatas Ca(H2PO4)2 H2O
sumaišytas su CaSO4
Mėlynasis akmenėlis CuSO4 5H2O
Molžemis Al2O3
Geltonoji kraujo druska K4[Fe(CN)6] 3H2O Oleumas SO3 tirpalas
Geriamoji soda NaHCO3 Paprastasis superfosfatas Ca(H2PO4)2 H2O
Pelkių rūda 2Fe2O3 3H2O Statybinis gipsas CaSO4 0,5H2O
Piritas (min.) FeS2 Sublimatas HgCl2
Potašas K2CO3 Talkas (min.) 3MgO 4SiO2 H2O
Raudonoji kraujo druska K3[Fe(CN)6] Valgomoji druska (min.) NaCl
Silikagelis SiO2 Žaliasis akmenėlis FeSO4 7H2O
Smalkės CO Žavelio vanduo KClO3 (aq)