(c

 
 
 

)

   
 

Laboratoriniai šešerių dujų gavimo būdai

 
 
 Anglies dioksidas
  Chloras
  Etenas
  Vandenilis
  Azotas
  Deguonis
 
 
 

Anglies dioksidas

 
     
 

Anglies dioksidas gaunamas reaguojant druskos rūgščiai su kalcio karbonatu (marmuro gabalėliais).

 
     
 

 CaCO3 (k) + 2HCl (aq) ―> CaCl2 (aq) + H2O (s) + CO2 (d)

 
  

 

 

 

   Dujų cilindras pripildomas vandens ir panardinus pastatomas virš dujų išleidimo vamzdelio angos. Šioje reakcijoje išsiskyrusios dujos teka dujų išleidimo vamzdeliu ir išstumia iš cilindro vandenį. Toks dujų surinkimo būdas vadinamas vandens išstūmimo būdu.  
     
 

Chloras

 
     
 

 Chloras gaunamas oksiduojant koncentruotą druskos rūgštį ir naudojant magnio (IV) oksidą. Šį reakcija atliekama traukos spintoje.

 
     
 

MnO2 (k) + 4HCl (aq) ―> MnCl2 (aq) + Cl2 (d) + H2O (s)

 
  

 
   Šioje reakcijoje išsiskyrusios dujos turi nedaug vandenilio chlorido ir vandens. Vandenilio chloridas pašalinamas plaunant dujas vandeniu, o vanduo - leidžiant dujoms tekėti pro koncentruotą sieros rūgtį. Pagaliau chloras surenkamas į dujų cilindrą. Kadangi chloras sunkesnis už orą, išstumia jį iš dujų cilindro. Šiuo būdu surenkant dujas chloras pamažu išstumia orą.
 
 
 

Etenas

 
 

 

 
 

Etenas gaunamas dehidratuojant (pašalinant vandenį) etanolį, kai šis reaguoja su koncentruota sieros rūgštimi.

 
     
 

CH3C H2OH(s) ―> C2H4(d) + H2O (s)

 
     
 

 
     
 

Kad neputotų, pridedama aliuminio sulfato. Apsauginė kolba reikalinga tam, kad atsitiktinai įsiurbiamas natrio hidroksidas nepatektų į mišinį su rūgštimi. Natrio šarmo tirpale sugeriami rūgšties garai.. Etenas surenkamas virš vandens.
 

 
 

Vandenilis

 
 

 

 
 

Vandenilis gaunamas reaguojant druskos rūgščiai su cinko granulėmis.

 
     
 

Zn(k) + 2HCl(aq) ―> ZnCl2(aq) + H2(d)

 
     
 

 
     
 
Kad reakcija vyktų greičiau, paprastai įdedama nedaug vario (II) sulfato. Vandenilis surenkamas virš vandens. jei reikia sauso vandenilio, pirmiausia išdžiovinamos dujos, leidžiant jas pro sieros rūgštį. Dujos surenkamos laikant cilindrą apverstą anga žemyn. Vandenilis, išstūmęs oą iš dujų cilindro, kyla aukštyn, nes jis lengvesnis už orą.
 
 
 

Azotas

 
     
 

Azotas gaunamas, pašalinus iš oro anglies dioksidą ir deguonį.

 
     
 

CO2(d) + 2NaOH(aq) ―> Na2CO3 (aq) + H2O (s)

 
     
 

 
   Kartu su azotu lieka šiek tiek inertinių dujų. Anglies dioksidas, tekėdamas pro natrio hidroksido tirpalą, sugeriamas. deguonis pašalinamas, leidžiant dujas virš įkaitinto vario. Azotas surenkamas, išstumiant vandenį.  
     
 

Deguonis

 
     
 

Deguonis gaunamas skaidant vandenilio peroksidą.

 
     
 

 
   Katalizatorius yra mangano (IV) oksidas, kuris pagreitina šią reakciją. Dujos renkamos išstumiant vandenį. Jei jos turi būti sausos, praleidžiamos pro koncentruotą sieros rūgštį ir surenkamos išstumiant orą: cilindras laikomas anga žemyn.