(c

 
 

) .

                                                   
     
 

Vaizdopamokos

 
 

 

 

 

 

 

  , , , ,    png thumbnail   8 klasė

uždaviniai iš ŠOK serijos vadovėlio ir pratybų autorės R. Dambrauskienė ir d. Grevienė ir uždavinynio autorė A. Šarkienė ir J. Ryzgelienė

Tema: Medžiagos kiekis

Tema: Junginio formulės nustatymas pagal masių santykį

Tema: Atomų masė 

Tema: Elemento masės dalis junginyje
 
      
  užd. 2 skaidrė, ActiveInspire interaktyvi pamoka "Elemento masės dalis junginyje"

Tema: Empirinė ir molekulinė  formulė


    9 klasė

uždaviniai iš vadovėlio ir pratybų autorė Regina Jasiūnienė

Tema: Rūgštis ir bazės

Tema: Druskos

Tema: Jonų mainų reakcijos

          užd. 2  p. 150, vadovėlis Chemija 9

 

Tema: Metalai

          užd. 1  p. 161, vadovėlis Chemija 9

        užd. 2,3 p. 49, 2-asis pratybų sąsiuvinis Chemija 9

        užd. 6  p. 162, vadovėlis Chemija 9


 

  10 klasė
 

Tema: Angliavandeniliai

           alkanų nomeklatūra 1 d.


 


 
     
 

Pamokų planai

 
 

 

 

   Škotijos mokytojų pamokų planai (darbas su Crocodile Chemistry programa)

Pamokų pristatymai (Power Point)

Pamokos sukurtos su ActiveInspire aplinkos įrankių.
 


 
 

Škotijos mokytojų pamokų planai

(darbas su Crocodile Chemistry programa)
 

 
 


Darbų struktūra:


LP00..- pamokų planai skirti mokytojams, juose yra nurodyta kokių amžiaus vaikams skirta pamoka, paminėtos pagrindinės žinios kurios turi įgyti mokiniai, pateiktas šiam darbui atlikti reikalingų išteklių sąrašas, nurodyta darbo tvarka, pamokos diskusijos klausimai, mokinių įvertinimas.

LA00.. – eksperimentiniai darbai skirti mokiniams, juose yra trumpa pratarmė, bandymų, kuriuos turi atlikti mokiniai pamokos metu, aprašymai ir užduotys, akcentuojamos pagrindinės sąvokos, kurias turi žinoti mokiniai. Taip pat yra savarankiškas darbas – mokiniai patys sukuria simuliaciją, kuri padeda išspręsti nurodytą užduotį.


LF00.. – simuliacijos bylos – bandymui atlikti paruošti indai, medžiagos ir prietaisai.


11 -14 metu
 

 
  Rūgštys ir bazės        
  Rūgštūs lietus

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Elektrochemija        
  Tirpalai, elektrolizė

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Metalai        
  Reakcingumo eilė

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Reakcingumo eilė ir galvaniniai elementai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
 

Metalų gavimas iš sulfidinių rūdų

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Vario gavimas iš rūdos  

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Reakcingumas – Metalai ir vanduo 

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
 

Reakcingumas – Metalai ir deguonis  

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Reakcingumas – Metalai ir rūgštys

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Natris ir kalis

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Mišiniai ir tirpalai        
  Tirpalai ir tirpumas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Mišiniai : Suspensijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Tirpalai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Tirpumas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Tirpumas ir temperatūra

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Atskyrimas kietosios medžiagos nuo skysčio arba tirpalo

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Atskyrimas tirpinio nuo tirpalo

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Atskyrimas tirpiklio nuo tirpalo

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Atskyrimas naudojant kristalizaciją

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Reakcijos greitis

 

     
  Reakcijos greitis -  Dalėlių didis

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Fizikiniai virsmai ir cheminės reakcijos

 

     
  Kietos medžiagos, skysčiai ir dujos 

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Būsenų pakeitimai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Elementai ir junginiai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Cheminiai virsmai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Fizikiniai virsmai  

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Oksidavimas ir degimas 

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  14-16 metu        
           
  Rūgštys ir šarmai        
  Druskų gavimas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Netirpios druskos ir nusodinimo reakcijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Rūgštys

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Bazės

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Medžiagų klasifikavimas pagal jų tirpalų pH

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Neutralizacija

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Neutralizacija 2

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Titravimas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Cheminiai skaičiavimai        
  Molis

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Koncentracija

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Elektrochemija        
  Elektrolizė

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Elektrolitai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Parūgštintos vandens elektrolizė

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Galvanostegija

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Metalų nusodinimas elektrolizes būdu

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Metalai        
  Pavadavimas tirpaluose

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Mišiniai ir tirpalai        
  Disociacija

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Dujų tirpumas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Skysčių atskyrimas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Atskyrimas netirpių kietų medžiagų 

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Tirpios ir netirpios kietosios medžiagas atskyrimas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Reakcijos greitis        
  Reakcijos greitis - koncentracija

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Reakcijos greitis - Katalizatoriai ir fermentai

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Reakcijų tipai        
  Oksidų susidarymas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Oksidavimas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Skilimo reakcijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Nusodinimas Redoksas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Neutralizacijos reakcijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Egzoterminės reakcijos. Endoterminės reakcijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Endoterminės reakcijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Redoksas

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Jungimo reakcijos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Redukuojančios medžiagos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Druskos

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           
  Įvairus        
           
  Etano gamyba

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
  Vandenilis ir rūgštingumas 

Pamokos planas

 

Darbai mokiniams

 
           

Copyright 2007-2021 Tatjana Radzevičienė