(c

 
 
 
 

)

     
 

Nuotraukos

 
   
I. Metalai

Aliuminis ( Al )
Arsenas ( As )
Bismutas ( Bi )
Ceris ( Ce )
Chromas ( Cr )
Cezis ( Cs )
Germanis ( Ge )
Gyvsidabris ( Hg )
Kalcis ( Ca )
Kalis ( K )
Kobaltas ( Co )
Litis ( Li )
Magnis ( Mg )
Manganas ( Mn )
Neodimis ( Nd )
Švinas (Pb)
Varis (Cu)
Šarminiai metalai ( IA gr. metalai )
Metalų elektrocheminė įtampų eilė ( Cu Zn Ag Cd Pb )

II. Nemetalai

Anglis ( C )
Bromas ( Br )
Chloras ( Cl )
Fosforas ( P )
Jodas ( I )
Siera ( S )
Vandenilis ( H )


III. Bendroji chemija

Autokatalizė
Azoto trijodidas ( NI3 )
Azoto monoksidas ( NO )
Apelsinų sulčių laikrodis
Chromatografija
Dujų efuzija
Dujos. Dujų takumas
Elektrolitai ir neelektrolitai
Endoterminė reakcija
Ferofluidas
Feromagnetikas
Fotocheminė reakcija
Halogenų ir halidų sąveika (redokso reakcijos)
Karališkasis vanduo
Kietųjų medžiagų laidumas šilumai
Kietųjų medžiagų kietumas
Liepsnos testai
Luminolas ir šviesos lazdelės
Mainų reakcijos tirpaluose
Marmuro mases sumažėjimas reakcijoje su azoto rūgštimi
Medžiagų kietumas
Mėlynas butelius, raudonas ir mėlynas buteliai (Redoksas)
Metalinio sagučio kaitinimas
NaCl kristalas
Nusodinimo reakcijos
Periodinė reakcija: Brigso – Raušerio
Redoksas – titravimas
Sieros rūgštis
Termitinis procesas
Termochromija: gyvsidabrio (II) jodidas
Tirpumas, tankis ir poliškumas
Titravimas (I)
Titravimas (II)
Vandens elektrolizė
Vandenilio peroksido katalizinis skilimas
Vandens duju reakcija
Vandeninių tirpalų elektrolizė
 
Amonio dichromato “vulkanas”


IV. Organinė chemija

Acetileno gavimas ir degimas
Alkanu (C5 – C10) molekuliniai modeliai
Alkoholių sumaišymas su vandeniu
Anglies susidarymas iš angliavandeniu
Aromatiniu žiedu elektoninis tankis - pakaitu efektas
Aukštos temperatūros “konservavimas”
Baltymu nudažymas Kumasi mėlynuoju (Coomassie Blue)
Baltymų denaturacija
Celiuliozė ir nitroceliuliozė
Cikloheksano, ciklohekseno ir cikloheksanolio oksidavimas chromo rūgštimi
Cikloheksano, ciklohekseno ir cikloheksanolio oksidacija KMnO4 šarminių tirpalu
DNR nusodinimas
Glicerino aldehidas ir Fisherio projekcinė formulė
Glicerino oksidavimas kalio permanganatu
Jodo sąveika su cikloheksenų ir α-pinenų
Karboninių rūgščių savybės
Lukaso testas
Maisto produktu oksidacijos energija
Metano degimas
Metano degimas Bunzeno degiklyje
Metano ir chloro sąveika
Metilketonų aptikimo reakcija
Natrio acetato kristalizacija iš persotintojo tirpalo
Nailono sintezė
Nukleofilinių pakaitų reakcijos
Optiniai (veidrodiniai) izomerai R-, S – konfigūracijos
Organinių halidų nustatymo testas
Organinių junginiu brominimas
Poliuretano puta
Sidabrinio veidrodžio reakcija
Struktūros ir modeliai
Žiedinė įtampa

 
     

Copyright 2007-2014 Tatjana Radzevičienė